Nhật Bản luôn có những cảnh đẹp cũng như những bức tranh vẽ tay thật đẹp. Trong các bức tranh của Nhật Bản thường xuất hiện các biểu tượng như chim hạc, cá chép, núi Phú Sĩ, hoặc các bức tranh thủy mặc cực đẹp.

Tổng hợp các mẫu tranh dán tường phong cách Nhật Bản.

Tranh cá chép của Nhật Bản.

 

 

 

 

Tranh cảnh núi Phú Sĩ.

 

 

 

 

Tranh chim hạc phong cách Nhật Bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh sóng lừng của Nhật Bản.

 

 

 

 

 

 

Tranh tường phong cách thủy mặc dạng vẽ.