Điều gì tạo nên một bức tranh thời Phục hưng?
Nghệ thuật Phục hưng được đánh dấu bằng sự chuyển đổi dần dần từ các hình thức trừu tượng của thời kỳ Trung cổ sang các hình thức tượng trưng của thế kỷ 15 . Các chủ đề phát triển chủ yếu từ các cảnh trong Kinh thánh để bao gồm các bức chân dung, các tình tiết từ tôn giáo Cổ điển và các sự kiện từ cuộc sống đương đại.

Tổng hợp các mẫu tranh Phục Hưng.