Có đủ phong cách, đủ thiết kế ấn tượng và dễ thương để trang trí và thiết kế cho phòng bé. Bạn sẽ có thể đưa vào sử dụng trang trí cho bất kỳ thiết kế và không gian nào. Bạn có thể yêu cầu thiết kế theo yêu cầu hoặc tranh in khổ lớn.

Dưới đây là vải lựa chọn bạn có thể áp dụng.

Tổng hợp mẫu tranh in cho bé trai.

Phong cách Tropical, thiên nhiên nhiệt đới động vật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường siêu nhân xe cộ cho bé trai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường dạng vẽ cho bé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường bản đồ thế giới cho bé trai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường vũ trụ phi hành gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường khinh khí cầu cho bé trai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường cho bé trai hình máy bay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường dễ thương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh dán tường cho bé trai hiện đại đơn giản.